Siiman vaikutus vieheen uintisyvyyteen

Siiman paksuudella on ratkaiseva merkitys vieheen uintisyvyyteen. Esimerkiksi Rapala-vaappujen uintisyvyys mitataan 0,30 mm paksulla monofiilisiimalla. Mitä paksumpi siima on, sitä enemmän se vastustaa veden virtausta ja nostaa viehettä kohti pintaa. Ohentamalla siimaa saat vieheen uimaan syvemmällä. Vaihtamalla monofiilisiiman saman vetolujuuden omaavaan monikuitusiimaan, saat vieheen uimaan noin 20-30 % syvemmällä.

Esimerkki monikuitu- ja monofiilisiimojen vetolujuuksien erosta:

Suositun Sufix XL Strong 0,30 mm -monofiilisiiman vetolujuus on 7,7 kg ja korkealaatuisen Sufix 832 0,13 mm -monikuitusiiman vetolujuus on 8,2 kg.

Kireitä Siimoja!

Viikko 31