Suomennettu lyhennelmä IGFA:n Urheilukalastussäännöistä

TIIVISTELMÄ IGFA:N KANSAINVÄLISISTÄ URHEILUKALASTUSSÄÄNNÖISTÄ (INTERNATIONAL ANGLING RULES)
(Päivitetty 4/2009.)

Tämä tiivistelmä perustuu IGFA:n (Internationl Game Fish Association) materiaaliin (www.igfa.org/World Record Game Fishes 2009 -kirja/IGFA International Angler tiedotuslehti 2/2009) ja sitä on lyhennetty paremmin suomalaiseen kalastukseen soveltuvaksi. IGFA saattaa tarkentaa sääntöjä kesken kauden. Tarkasta aina viralliset voimassaolevat säännöt IGFA:lta. Kaikki oikeudet pidätetään

IGFA MAAILMANENNÄTYKSET

IGFA:n Kansainvälisissä Urheilukalastussäännöissä (International Angling Rules) määritellään ennätykseen oikeuttava kalastustapa ja välineet. IGFA-maailmanennätykset ovat yksilösuorituksia, joissa urheilukalastukselliset ja eettiset tekijät on otettu huomioon.

IGFA rekisteröi sääntöjen mukaan pyydettyjä maailmanennätyksiä makean veden kaloille (FressWater) kolmessa eri luokassa:

 • All Tackle Category
  • Vapaaseen luokkaan rekisteröidään maksimissaan vetolujudeltaan 60 kg (160 lb) siimalla saadut lajeissaan isoimmat kalat.
  • Ilmoitettavan kalan tulee isompi kuin hallitseva maailmanennätyskala lajissaan tai vähintään 0,453 kg painava vielä vapaissa luokissa
  • Maailmanennätyskalat luetteloidaan kerran vuodessa ja julkaistaan IGFA World Record Games Fishes -kirjassa.
 • Line Class Categories
  • Siimaluokkakohtaiset ennätykset rekisteröidään vetolujuusluokissa 1 kg, 2kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg, 15 kg, 24 kg, 37 kg ja 60 kg. Käytössä olevat siimaluokat on ilmoitettu kalalajeittain.
 • Fly Rod Categories
  • Perhokalastusennätykset perustuvat perukkeiden vetolujuuksiin luokissa 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg ja 8 kg.

Näiden lisäksi IGFA rekisteröi vastaavat luokat myös suolaisen veden (Salt Water) kaloille sekä junior-luokissa. Alkuperäiset IGFA:n Urheilukalastussäännöt huomioivat nämä kaikki luokat mukaan lukien raskaan merikalastuksen ja syöttikalastuksen. Seuraavassa lyhennelmässä keskitytään vain suomalaiseen viehekalastukseen vaikuttaviin sääntöihin.

IGFA MAAILMANENNÄTYSTEN VAATIMUKSET

Maailmanennätysrekisteriin hyväksyttävien kalojen tulee olla pyydetty IGFA:n Kansainvälisten Urheilukalastussääntöjen (IGFA International Angling Rules) mukaisesti. Pyydetystä kalasta tehdään IGFA:lle maailmanennätyshakemus (IGFA Record Application), jonka käsittely maksaa IGFA:n jäsenille 40 USD ja muille 65 USD.

 • Kalan tulee olla tunnistettava (valokuva ja selventävä tieto liitetään hakemukseen) ja kuulua johonkin IGFA:n luokittelemaan lajiin.
 • Kalan tulee olla pyydetty laillisesti vapa-kela-välinein yleiseltä kalastusalueelta.

SIIMOJEN VETOLUJUUDET JA NIIDEN TESTAUS

IGFA on hyväksynyt joukon siimoja jo etukäteen. Näiden siimojen osalta voi olla lähes varma, että ennätyskala sijoittuu aiottuun siimaluokkaan. Esimerkiksi Sufix Ultra Supreme IGFA -siima on nimensä mukaisesti IGFA:n testaama ja hyväksymä.

IGFA tekee siimojen ja perukkeiden vetolujuustestausta jäsenilleen myös jälkikäteen. Jälkikäteen vetolujuutta testattaessa saattaa käydä ilmi, että siimapakkauksen merkinnät eivät pidä paikkaansa ja kala sijoittuukin johonkin toiseen siimaluokkaan.

LYHENNELMÄ IGFA:N KANSAINVÄLISTÄ URHEILUKALASTUS SÄÄNNÖISTÄ MAKEANVEDEN KALASTUKSEEN

Tässä lyhennelmässä on käyty läpi tärkeimmät säännöt, jotka koskevat vapakalastusta Suomessa keinotekoisilla vieheillä. Alkuperäiset IGFA-säännöt löytyvät osoitteesta: www.igfa.org ja IGFA World Record Game Fishes -kirjasta. IGFA saattaa tarkentaa sääntöjä tarvittaessa. Lopullisen päätöksen ennätyksen hyväksymisestä tekee aina IGFA.

KALASTUSVÄLINEET Siima

 • Sallittuja ovat monofiili-, monikuitu- ja lyijy eli leadcore-siimat

Pohjasiima

 • Jos pohjasiima on liitetty varsinaiseen kalastussiimaan, siimaluokan määrää näistä kahdesta vetolujuudeltaan vahvempi siima.
 • Jos pohjasiimaa ei ole liitetty varsinaiseen kalastussiimaan, sen materiaalilla tai paksuudella ei ole rajoituksia.

Peruke

 • Perukkeen pituuteen sisältyvät myös viehe ja koukut.
 • Perukkeen tulee olla kiinnitetty kalastussiimaan lukolla, leikarilla, solmulla tms. Erilaiset kiinnityslaitteet ovat kiellettyjä.
 • Perukkeen materiaalia tai vahvuutta ei ole rajattu.
 • Perukkeen maksimipituus on 1,82 m (sisältäen vieheen ja koukut).
 • Perukkeen kokonaispituus mitataan runkosiiman solmusta vieheen takimmaisen koukun mutkaan.

Vapa

 • Vavan tulee olla tarkoitettu urheilukalastukseen.
 • Aihion tulee olla vähintään 101,6 cm pitkä.
 • Kahvaosan maksimipituus on 68,58 cm.

Kela

 • Kelan tulee olla tarkoitettu urheilukalastukseen.
 • Kaiken tyyppiset moottoroidut kelat ovat kiellettyjä.

Koukut ja vieheet

 • Vieheissä, joiden runkoon koukut rigataan erikseen, on koukkujen määrä rajoitettu kahteen. Takimmainen koukku saa olla vieheen takana maksimissaan koukun varren mitan verran. Ennätysilmoitukseen tulee liittää valokuva rigauksesta.
 • Vaappua tai muuta tavanomaista viehettä käytettäessä koukkujen määrä on rajoitettu maksimissaan kolmeen. Koukut voivat olla yksi-, kaksi- tai kolmihaaraisia ja niiden tulee olla vapaasti roikkuvia. Kiinteästi runkoon yhteen asentoon kiinnitetyt koukut on kielletty (esim. erilaiset ryöstäjät ja osa ruohikkosuojatuista vieheistä). Ennätyshakemukseen tulee liittää valokuva tai luonnos vieheen koukuista.

MUUT VÄLINEET

 • Erilaiset liikkuvat (esim. vastaiskun automaattisesti antavat) vapatelineet ovat kiellettyjä.
 • Haavin tai nostokoukun maksimipituus on 2,44 metriä. Vain yksikoukkuinen nostokoukku on sallittu. Erilaiset harppuunat, atraimet yms. on kielletty.
 • Kaikenlaiset takerruttavat apuvälineet on kielletty koko kalastuksen aikana.
 • Takiloiden, plaanereiden yms. käyttö on sallittu, mikäli ne on varustettu siiman irrotusmekanismilla, eivätkä vaikuta kalan väsytykseen.
 • Kohoa tms. apuvälinettä saa käyttää vain, jos se ei estä kalaa uimasta ja taistelemasta normaalisti.
 • Apuvälineen käyttö on kielletty, mikäli se antaa kalastajalle kohtuutonta hyötyä ja etua kalaa väsyttäessä.
 • Turva/varmistusnaru saa olla kiinnitetty vapaan, kun se ei auta kalan väsyttämisessä millään lailla.

KALASTUSSÄÄNNÖT

 • Siitä hetkestä alkaen, kun kala iskee vieheeseen, kalastajan tulee yksin tartuttaa, väsyttää ja nostaa kala ilman apua, ellei näissä säännöissä ole sitä erikseen rajallisesti sallittu.
 • Mikäli kalastuksessa käytetään vapatelinettä, kalastajan tulee kalan iskettyä ottaa vapa käteensä niin pian kuin mahdollista.
 • Kun kala on niin lähellä venettä, että peruke osuu vavan kärkeen, saa toinen henkilö ottaa perukkeesta kiinni.
 • Kalan nostamisessa voi auttaa toinen henkilö, mutta haavin/koukun kädensija tulee olla avustajan kädessä suorituksen ajan.

SEURAAVAT TOIMENPITEET MITÄTÖIVÄT ENNÄTYKSEN

 • Kalastusväline- tai kalastussääntöjen rikkominen.
 • Mikäli joku muu kuin kalastaja koskee siimaan, vapaan tai kelaan kalan väsytyksen aikana (tärpistä kalan nostamiseen asti) suoraan tai jonkun välineen välityksellä tai antaa mitä tahansa muuta apua kalastajalle kuin mitä näissä säännöissä on sallittu. Muu kuin kalastaja voi irrottaa kalastussiimasta kohon, vapauttimena toimineen kuminauhan tai apupainon, mutta tämän suorituksen aikana avustaja ei saa vetää siimasta kalastajaa auttaakseen.
 • Vavan kiinnittäminen vapatelineeseen tai vastaavaan kalan väsytyksen aikana.
 • Kalan ampuminen, harppunointi tai pistäminen väsytyksen aikana.
 • Kalan houkuttelu nisäkkäiden verellä, lihalla, nahalla tms. lukuun ottamatta vieheessä käytettyjä karvoja tai sianrasvaa.
 • Veneen tai muun välineen käyttäminen kalan vetämiseen matalaan veteen tarkoituksena estää kalan normaali uiminen.
 • Vavan tai kelan vaihtaminen väsytyksen aikana.
 • Siiman lisääminen ja muuttaminen kalan väsytyksen aikana.
 • Kalan tahallinen tukehduttaminen.
 • Kalan pyydystäminen perukkeella siten, ettei varsinainen kalastussiima tule ulos uloimmasta vaparenkaasta.
 • Siiman tai perukkeen kiinnittäminen veneeseen tai muuhun laitteeseen tarkoituksen pidätellä tai nostaa kalaa.
 • Jos kala karkaa ennen nostamista, koukkausta tai haavimista ja se pyydetään jälkikäteen muilla menetelmin kuin mitä IGFA säännöissä on määritelty.

SEURAAVAT TAPAHTUMAT MITÄTÖIVÄT ENNÄTYKSEN

 • Vavan katkeaminen väsytyksen aikana niin lyhyeksi, että se ei täytä sääntöjen määräämää minimimittaa.
 • Ennen koukkaamista/haavimista tapahtuvat kalan silpoutumiset, jotka johtuvat muista kaloista, nisäkäistä, linnuista, tai potkurista ja jotka leikkaavat tai irrottavat lihaa aiheuttavat ennätyksen hylkäämisen. Sen sijaan vammat, jotka johtuvat siiman tai perukkeen hankaamisesta, parantuneet vanhat vammat tai niistä johtuvat epämuodostumat eivät aiheuta hylkäämistä. Kaikista kalan vammoista tulee liittää täysi selvitys ennätyshakemukseen.
 • Kalan sotkeutuminen tai tarttuminen useampaan siimaan.